Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – II. PPEK szám: 365

A szerkesztő így ír a tanulmánykötetről:
„1996-ban jelent meg a Prohászka ébresztése című gyűjtőkötet, amely az 1995. október 10-én Székesfehérvárott megtartott Prohászka-konferencia anyagát tette közzé. Az Ottokár Püspök Alapítvány keretében működő kutatócsoport – fiatalokkal is bővülve – folytatja a székesfehérvári püspök szellemi hagyatékának feldolgozását és „Magyarország apostola és tanítómestere” ma is időszerű tanításának terjesztését.
Prohászka halálának 70. évfordulójára nemcsak Budapesten és Székesfehérvárott emlékeztünk, hanem szerte az országban tartott konferenciákkal. E sorok írója világiaknak, papoknak, szeminaristáknak mutatta be e gazdag életmű egy-egy szempontját. Magyarországon, Erdélyben és a Felvidéken is megemlékeztünk róla néhány cikkel a katolikus sajtóban. A magyar televízió húszperces portréfilmet készített Prohászkáról Gergely Jenő és Szabó Ferenc közreműködésével. Barlay Ö. Szabolcs már több mint egy éve szemináriumot tart (előbb Budapesten, majd Székesfehérvárott) a Püspökről, továbbá külön füzetekben is folyamatosan megjelenteti kutatása eredményeit. Harmadmagammal – Barlay Ö. Szabolcs és Frenyó Zoltán közreműködésével – előkészítettük Prohászka Naplójegyzeteinek teljes kiadását három kötetben; ennek javított változata is megjelent ez év tavaszán. A Schütz által kiadott Soliloquia anyaga most egy kötettel bővült.
1997. október 10-én ismét egésznapos Prohászka-konferenciát tartottunk Székesfehérvárott. Részben ennek anyagát, részben ott még nem szerepelt tanulmányokat teszünk most közzé a Prohászka ébresztése II. című kötetben. Az olvasó maga is megállapíthatja: szépen halad a Prohászka-kutatás. Az I. rész írásai inkább az életpályához kapcsolódó adalékok. A II. rész tanulmányai pedig a Prohászkát ért szellemi hatásokról, illetve Prohászka eszmei kapcsolatairól, utóéletéről és hatástörténetéről szólnak.”

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.515.991 Szabo_Ferenc_Prohaszka_ebresztese_II_1.pdf
DOC 1.798.656 Szabo_Ferenc_Prohaszka_ebresztese_II_1.doc
EPUB 419.528 Szabo_Ferenc_Prohaszka_ebresztese_II_1.epub
MOBI 679.359 Szabo_Ferenc_Prohaszka_ebresztese_II_1.mobi