Wimmer M. Anselm: Az élet teljessége PPEK szám: 891

Ennek a könyvnek az alapját a szerző konferenciabeszédei képezik, amelyeket az 1938. év nagyböjtjében tartott az Angolkisasszonyok budapesti Sancta Maria Intézetébe meghívott közönség számára.
Az élet teljessége minden törekvésünk indítóoka és ez tartja lendületben minden cselekedetünket, minden teljesítményünket és egész fejlődésünket. A cél, amelyet kitűztünk magunknak, az a lélek, a személyiség, a jellem és az életstílus Krisztushoz való hasonlatossága. Az út, amelyet végig kell járnunk, hogy ezt a magasztos célt elérhessük, a katolikus, természetfeletti életművészet, amely oly sok nagy jellemet alakított és oly számtalan sok tökéletes emberrel, Szenttel dicsőítette meg az Istent. Változatokban gazdaggá teszi ezt az utat az Anyaszentegyház, a misztikus Krisztus-test liturgiája, amely a Megváltó közöttünk a világ végéig folytatott életének mindig más színpompában és eddig nem ismert lelki élményekben megújuló és örökké ifjú megnyilvánulása, amelynek köszönhetjük, hogy ezen a hosszú életúton keresztül mindig az isteni Jézus jelenlétét élvezhetjük. Ez úton pedig, egészen a végcélig, az élet teljességének a géniusza kísér el minket, az Istenanya, aki anyai szeretettel őrködik a felett, hogy gyermekei, a Krisztus kereszthalála által megváltottak le ne tévedjenek az egy igaz útról és odataláljanak az isteni Üdvözítőhöz, aki azért jött, lett emberré és váltott meg minket, hogy életünk legyen, éspedig bőségesen legyen.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.406.808 Wimmer_M_Anselm_Az_elet_teljessege_1.pdf
DOC 949.760 Wimmer_M_Anselm_Az_elet_teljessege_1.doc
EPUB 365.949 Wimmer_M_Anselm_Az_elet_teljessege_1.epub
MOBI 938.895 Wimmer_M_Anselm_Az_elet_teljessege_1.mobi