Prohászka Ottokár: Korunk lelke PPEK szám: 459

Prohászka ritka zsenialitása és gondviseléses szerepe a vátesznek és apostolnak sajátos, eredeti egysége. Neki megadatott ismerni e kor jellegét, értelmezni jeleit a kinyilatkoztatás örök igazságainak világánál, utat mutatni és nyitni az életrehivatott jövő számára.
A „Korunk lelke”, mely Prohászka Összegyűjtött Munkáinak 10. kötete, ennek a páratlan váteszi kiválóságnak egyik irodalmi tükre. Az itt közölt dolgozatokban ugyanis Prohászka feltárja, értékeli és az örökélet mérlegén megméri azokat az eszméket, indítékokat, érzelmeket, vágyakat, célokat, melyek ott élnek és hatnak korunk áramlásainak fenékhullámaiként, melyek mint lélek a testet éltetik, kormányozzák, értelemmel ékesítik ezt a kort. A kötet felét teszik ki az első világháborúval kapcsolatos írásai A háború lelke című fejezetben, melyben Prohászka a történelem káoszában megmutatja a jövő kozmosz körvonalait; és aztán e kozmosz kialakulását hathatósan műveli és irányítja is. A háború lelke nemcsak a szörnyű világháború színe előtt, hanem általában a történelem és nagy tragédiák színe előtt fölségesen és diadalmasan igazolja a kinyilatkoztatás irgalmas, lelkeket kereső és szerető örök Istenét.
Történelembölcselet a javából – ez ennek a kötetnek értéke és értelme. Igaz, Prohászka fáradhatatlan szellemének nem adatott meg a szintézis tudós nyugalma – bár A háború lelke valami formában ezt is nyújtja; de az elmaradt összefoglalásért bőségesen kárpótol. Előttünk, e kor gyermekei előtt külön értéket ad neki, hogy az az örökéletű történetfilozófia a mi korunknak annyira élesvágású példáján nőtt és illusztrálódott. Az a három évtized, melyet felölel a kötet, ugyancsak nem szegény eseményekben: ez a kor látta meghalni a liberalizmust és fuldokolni a kapitalizmust, látta erősödni a szocializmust és megtántorodni a demokratizmust; megérte a nagy világfelfordulást és utána a bizonytalan utakon induló és imbolygó új időket... (Schütz Antal)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.115.084 Prohaszka_Ottokar_Korunk_lelke_1.pdf
DOC 1.961.984 Prohaszka_Ottokar_Korunk_lelke_1.doc
EPUB 507.200 Prohaszka_Ottokar_Korunk_lelke_1.epub
MOBI 854.029 Prohaszka_Ottokar_Korunk_lelke_1.mobi