Schalkház Sára: Fekete furulya PPEK szám: 426

A vértanúságot szenvedett szociális testvér, Salkaházi Sára (akkor még Schalkház Sára) első kötete. A novellafüzér írásai a jobbá válást, az egyéniség merev kiélésén túlmutatóan az ember igazi önmagára való ébredését, megtisztulását segítik elő; a profán témakörben is az evangelizáció szolgálatába szegődő magvas, keresztényeknek való olvasmányok. Babitsné Török Sophie határozott tehetségnek nevezi Salkaházi Sárát, olyan lírai kézséggel felruházottnak, aki versszerűen, színes, meleg lírával komponálta meg novelláit. (Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára munkássága c. tanulmányából.)

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
ssffur01.hlp 119.014 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
ssffur01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
ssffur01.txt 122.609 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.