Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Az ondavai vámos (Prohászka Ottokár elbeszélése, Kiss Antal tanulmánya) PPEK szám: 424

Prohászka anyanyelve német volt. Piarista és jezsuita diákkorában tanárai felfigyeltek gyönyörű stílusára és gondolatainak kifejező erejére. Római éveitől kezdve élete végéig magyar nyelven írta naplóit. Élete utolsó éveiben a legrangosabb irodalmi társaságok tagjai közt találjuk.
A magyar szellemi élet, beleértve az irodalmat is, az ezernyolcszázas évek utolsó évtizedeiben nagyon kiszikkadt, enervált képet festett. Ezt a sekélyes, langyos állóvizet a korszak ismert katolikus szerkesztője, Kaposi József 1896-ban egy antológiával alaposan felkavarta. „A Nyugalmas órák, rajzok és elbeszélések” című kötet első darabja annak a Prohászka Ottokárnak az írása, akire a teológusok, papok, közéleti férfiak már felfigyeltek ugyan, de mint írót nem ismertek. Az olvasók azonnal észrevették ezt az eddig ismeretlen hangot. Hirtelen nem is tudták, hogy milyen irodalmi műfajjal állnak szembe. Mert „Az ondavai vámos” és a későbbi években megjelent többi írás a lelkiolvasmánynak egészen eredeti, páratlan formája. Nem túlzás, ha azt mondom – írja Schütz Antal –, hogy a világirodalom kevés művet ismer, ahol ekkora helyen (mindössze hat oldal) ennyi szépség és mélység volna együtt.
Kiss Antal a kapcsolódó rövid tanulmányában ennek a titoknak legbensőbb világát elemzi. Arra keres választ, hogy Prohászka stílusának mi az igazi lényege? Rámutat arra a belső, élő egységre, ami ennek a remektollú írónak bármelyik művét oly vonzóvá teszi: a lírának és az elemi erejű retorikus pátosznak művészi egységére. Prózában írt líra „Az ondavai vámos” is, mint az összes később megjelent alkotás. Ugyanakkor az olvasó úgy érzi, mintha szentbeszédet hallgatna, de nem olyat, ami téríteni akarna, vagy templomba kívánná csalogatni a hitetleneket, hanem éppen kristálytiszta egyszerűségével ejti rabul az embert. Közben észre sem vesszük, hogy a rózsafüzért csúsztatja a kezünkbe. A tanulmány e költői fogantatású „prohászkai novellát” az ókori retorika nagymesterének, Cornifitiusnak szabály-rendszerébe állítja. Megdöbbenve szemléljük, hogy ezeknek a reguláknak is megfelel, bár a novella írója aligha gondolt rájuk a művészi alkotás ihletett órájában.
A századfordulón Prohászka Ottokár volt az a forrás, melyből a magyar irodalmi élet merőben újat merített: megújult a próza, élettel telítődött a líra, és nyelvében, stílusában megszületett az új magyar dráma. Az a szerep, amit Pázmány Péternek tulajdonítanak a régi magyar irodalomban, 1896 óta Prohászka Ottokár nevéhez fűződik.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 655.683 Barlay_O_Szabolcs_Az_ondavai_vamos_Prohaszka_Ottokar_elbeszelese_1.pdf
DOC 281.600 Barlay_O_Szabolcs_Az_ondavai_vamos_Prohaszka_Ottokar_elbeszelese_1.doc
EPUB 72.138 Barlay_O_Szabolcs_Az_ondavai_vamos_Prohaszka_Ottokar_elbeszelese_1.epub
MOBI 214.842 Barlay_O_Szabolcs_Az_ondavai_vamos_Prohaszka_Ottokar_elbeszelese_1.mobi