Boda László: A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig PPEK szám: 345

Miért kell „visszafogadni” a filozófia létbizalmát? Mert elveszítettük. Legalábbis sokan, és egyre inkább. Elveszítettük gondolkodásunk tájékozódó képességét. Már nem tudjuk „honnan” és nem tudjuk „hová”. Mintha nem is akarnánk tudni. Pedig sorsproblémáinkkal és a végső kérdésekkel ma éppúgy szembe kell néznünk, mint évezredekkel ezelőtt. Transzcendens tájékozódásunk a tét, létezésünk szellemi tapasztalata, túl a materializmuson. Az érdekek és a szeretet, a hatalom és az igazság feszültségi terének döntési kényszer-helyzetében mozgunk és vagyunk. A transzcendencia szemhatára emelt ki bennünket az élőlények világából s tett az Evolúció aktív szereplőivé, bizonyos vonatkozásban annak irányítóivá. Kik vagyunk mi, emberek, értelmes teremtményi mivoltunkban? Kinek vagy minek tartjuk a Teremtő Ősvalóságot? Mire vagyunk képesek a végső dolgok rejtvényét fejtő értelmünkkel? Embernek lenni annyi, mint az érzékelhetőn túlra emelni tekintetünket. Túljutottunk az örök atomok és a darwinizmus nyomasztó világképén, mégis úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Szellemiségünk a végtelenre nyitott s ezt nem lehet büntetlenül mellőzni. Mert újra és újra beütjük fejünket a test végességének falába. Látókörünk beszűkül, amikor ideiglenes döntéseinket meghozzuk. Messzebbre kell tekinteni. Hiszen az Örök Fényre, vagy az Örök Sötétségre kell leadnunk létezésünk végső szavazatát.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.766.910 Boda_Laszlo_A_letbizalom_filozofiaja_1.pdf
DOC 1.375.744 Boda_Laszlo_A_letbizalom_filozofiaja_1.doc
EPUB 335.262 Boda_Laszlo_A_letbizalom_filozofiaja_1.epub
MOBI 548.056 Boda_Laszlo_A_letbizalom_filozofiaja_1.mobi