Schütz Antal: Isten a történelemben PPEK szám: 339

A könyv Schütz Antalnak 1932 őszén a Pázmány Egyetem valamennyi karának hallgatói számára tartott tíz előadását tartalmazza.
Mit felel a történelem problémáira az örök Bölcsesség? Hogyan igazodik el a ma történeti helyzeten és föladatban a katolikus igazságot valló tudományos gondolkodás? A kereszténység úgy jelent meg, mint ősi eszmény és ősi igazság, mely ott virrasztott már a történelem bölcsőjénél és mindamellett hivatást és erőt érzett az ifjúság és jövő országát építeni egy inaszakadt és vénhedt világ közepett. Tetterejével, via facti megoldotta a történelem nagy antinómiáját, az örökkévalóság és idő termékeny egybekapcsolását; és ezt megtette azután is minden történeti fordulóban, így a megélés útján olyan történetszemléleti anyagot halmozott föl, mely neki élet, de elásott kincs azok számára, kik úgy lettek a pillanat gyermekei, hogy nem tudnak egyúttal az örökkévalóság fiai lenni. A kinyilatkoztatásnak szempontjait és a keresztény történetalakításnak anyagát végiggondolni a történelem mai problematikájának színe előtt és így elvben teljes és egyúttal éltető feleletet adni azokra a kérdésekre, melyeket az elme szüntelenül fölvet, de a maga síkján megoldani nem tud: erre volna szüksége ennek a nemzedéknek, és erre vállalkoznak ezek az értekezések.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
istort01.hlp 381.732 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
istort01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
istort01.txt 544.755 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.