Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel PPEK szám: 300

A program az immár ötödik kiadásban megjelent imakönyv elektronikus változata, amely Lelotte atya kitűnő könyvének, a Rabboni-nak magyarra átdolgozott megfelelője. Alcíme: Imák és elmélkedések az ifjúság számára. A hívek – különösen a fiatalok – egyre újabb és újabb utakat, módokat, kifejezéseket keresnek az Istenhez és egymáshoz való közeledésükben. Ennek az imakönyvnek a segítségével a mai időkhöz illő formában beszélgethetnek mennyei Atyánkkal, a mi Urunk Jézus Krisztussal, valamint a Boldogságos Szűzzel és a szentekkel.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
beszlg01.hlp 1.819.820 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
beszlg01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
beszlg01.txt 808.209 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.