Diós István (szerk.): Zsinati okmányok PPEK szám: 26

Ez a program tartalmazza a II. Vatikáni Zsinat okmányait. A program fogalmi indexe téma szerinti keresést biztosít az összes okmányt feldolgozva. A programban szereplő zsinati okmányok: SACROSANCTUM CONCILIUM (konstitúció a szent liturgiáról), INTER MIRIFICA (dekrétum a tömegtájékoztatási eszközökről), LUMEN GENTIUM (dogmatikus konstitúció az Egyházról), ORIENTALIUM ECCLESIARUM (dekrétum a keleti egyházakról), UNITATIS REDINTEGRATIO (dekrétum az ökumenizmusról), CHRISTUS DOMINUS (dekrétum a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban), PERFECTAE CARITATIS (dekrétuma a szerzetesi élet korszerű megújításáról), OPTATAM TOTIUS (dekrétum a papképzésről), NOSTRA AETATE (nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról), GRAVISSIMUM EDUCATIONIS (deklaráció a keresztény nevelésről), DEI VERBUM (dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról), APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (dekrétum a világi hívek apostolkodásáról), DIGNITATIS HUMANAE (deklaráció a vallásszabadságról) AD GENTES (dekrétum az Egyház missziós tevékenységéről), PRESBYTERORUM ORDINIS (dekrétum a papi szolgálatról és életről) és GAUDIUM ET SPES (lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban).

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
zsdok01.hlp 987.210 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
zsdok01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
zsdok01.txt 1.079.349 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.