Barlay Ö. Szabolcs: Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény? PPEK szám: 213

Az emberi magatartásnak és a lélektannak legalapvetőbb igazsága, hogy valakit szeretni, elfogadni és követni csak akkor vagyunk képesek, ha minél jobban megismerjük életét, személyiségét. Ennek az alapigazságnak jegyében választotta ki az Úr Jézus a tanítványokat és követőinek legszűkebb körét, az apostolokat. Éveken keresztül együtt élt velük, hogy személyesen megtapasztalhassák, mit jelent Őt követni. Az Újszövetség lényegében nem más, mint ennek a folyamatnak csodálatos ábrázolása.
Barlay Ö. Szabolcs atya eddig megjelent meditációi éppen ennek szellemében hangzottak el a szombat esténként megtartott elmélkedéseken. A Találkozások Jézussal és Krisztus agóniája bennünk című könyvek után most a Vallomások könyvét adja az elmélyülni akaró olvasók kezébe. A cím eleve jelezni kívánja, hogy nem csupán közölni akarja az Evangélium igazságait, hanem vallomást tesz saját lelki életének minden keresztényt érintő legégetőbb témáiról, hogy az olvasó is képes legyen megfogalmazni: Ki nekem Krisztus és Miért vagyok keresztény?

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bszval01.hlp 485.002 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bszval01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bszval01.txt 272.472 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.