Boros László: Megváltott lét PPEK szám: 188

A könyv hat fejezete a gondolkodó ember számára legnehezebb problémával foglalkozik: az emberi szenvedéssel. Ha erre a kérdésre választ találunk, egyben azt is eldöntjük, hogy az emberi létnek, az életnek van-e egyáltalán értelme. Sőt: sokak számára ez a válasz határozza meg, hogy van-e egyáltalán Isten; és ha van, hatalmas, jóságos és szerető Úr-e, vagy kisszerű, fenyegető, kiszámíthatatlan zsarnok. Az emberi szenvedés létünk legnagyobb kísértésévé válhat. Hogyan nézhet el Isten ennyi kegyetlenséget, igazságtalanságot, gonoszságot, az ártatlanok elnyomását? Miért kell barátainak épp annyit szenvedniök, mint ellenségeinek? Miért nem nyilvánítja ki egyértelműbben hatalmát? Miért kell barátainknak és családtagjainknak – akikért hívőkként imádkozunk – félelemben és kétségbeesésben élniök, miért nem lelnek megnyugvásra?
Az Úr Jézus adja meg nekünk, hogy megtaláljuk a választ minden kínzó kérdésünkre, hogy sötétségünkből az Ő világosságába, kétségbeesésünkből az Ő örömébe jussunk. Azt mondta magáról: „Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa” (Jel 1,18).
Az „öröm” szóval azt a belső beállítódást fejezzük ki, amellyel egy kereszténynek élete kérdéseivel – különösen szenvedéseivel – szemben viseltetnie kell. A keresztény létben az öröm a legfontosabb mérce. Ha valami nemcsak a felszínen, hanem létünk legmélyén nyomaszt minket, az nem keresztényi, ellentmond az Úr szellemének. Ha az emberi lét sötét oldalairól – betegségről, szenvedésről, halálról – gondolkodunk, el kell jutnunk az örömig, különben gondolataink nem keresztényiek. Az öröm azonban a keresztény létben akkor bontakozik ki, ha teljesen nyitottak vagyunk aziránt, aki közénk jött, hogy örömet adjon nekünk és beteljesítse az örömünket. Egyedül Krisztus hozhat fényt sötétségünkbe. Keresztény örömet tehát nem kereshetünk azáltal, hogy szemet hunyunk az emberi szenvedés fölött, hogy tekintetünket elfordítjuk az emberi világ sötétségétől, hanem csak úgy, ha alapjaiban megismerjük a szenvedés ellentmondásosságát, és megnyitjuk ezeket a mélységeket a Megváltó világossága előtt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
mgvlet01.hlp 170.459 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
mgvlet01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
mgvlet01.txt 208.198 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.