Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek PPEK szám: 155

Szabó Ferenc S.J. (szül. 1931) 1953-ban lépett a jezsuita rendbe. Az 1956-os forradalom leverése után külföldre távozott. A belgiumi Leuvenben végezte rendi tanulmányait; 1962-ben Brüsszelben szentelték pappá. Miután 1966-ban Párizsban teológiai doktorátust szerzett, egy negyedszázadon át a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője/vezetője volt. 1992-ben költözött haza; Budapesten a Távlatok c. folyóirat főszerkesztője.
Számos irodalomkritikai, filozófiai és teológiai tanulmánykötet szerzője. 1981- től versekkel és műfordításokkal is jelentkezett. Francia írók és gondolkodók magyar nyelvű tolmácsolásáért Illés Gyula-díjjal tüntették ki. Mostani kötete mintegy másfél évtizedet átölelő személyes vallomások gyűjteménye: interjúk, naplójegyzetek és útleírások, valamint újabb műfordítások és versek.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
lngosz01.hlp 451.583 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
lngosz01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
lngosz01.txt 544.800 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.