Sík Sándor: Himnuszok könyve PPEK szám: 122

A régi költészet tiszteletreméltó préselt virágai és melegházban csodált növényei mellett az Egyház latin himnuszköltészete olyan, mint egy eleven és örökzöld ősi fenyőrengeteg. Élő ez a költészet kétféleképpen is. A mindennapi használat eleven életét éli a katolikus liturgiában, a mise, a zsolozsma, a különböző szertartások máig meg nem szakadt gyakorlatában. És él, titokzatos, de nem kevésbé eleven életet a modern európai lírában. Mint Babits írja: „tudva vagy tudatlanul, mindannyian e jámbor középkori himnuszköltők örökösei vagyunk; formában, színben, érzésben, gondolatban egyformán tőlük függünk, és koldusok lennénk ő nélkülük.”
A könyv a latin himnuszköltészet mintegy 150 válogatását adja Sík Sándor fordításában. A program a himnuszok eredeti, latin szövegét is tartalmazza.
A magyar fordítások külön text file-ban is megtalálhatók a „sikhmm01.txt” név alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
sikhim01.hlp 682.256 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
sikhim01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
sikhim01.txt 562.495 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.
sikhmm01.txt 295.823 A magyar fordítások „text” file változata. A himnuszok latin eredetijétől eltekintve azonos az előző „text” file-lal.