Parsch Pius: A szentmise magyarázata a liturgikus megújulás szellemében PPEK szám: 1159

A mű a szentmisét a liturgikus megújulás szellemében magyarázza. A könyv 1931-ben, a II. vatikáni zsinat előtt jelent meg, de éppen a megújított szentmise és a liturgiai reform miatt igen hasznos történeti áttekintést és magyarázatot ad a szentmise részeiről. A könyv segíti a fiatalabbakat a szentmise mélyebb megértéséhez, az idősebbeket pedig – magyar-latin kétnyelvű miseszövegével – az egykori szentmise felelevenítéséhez.

A könyv előszavából: „Nincs a szentmisének helyesebb és vonzóbb magyarázata, mint a szentmise egyes imáinak és szertartásainak története. Az a kétségtelenül fenséges szertartás ugyanis, amellyel ma az újszövetség nagy áldozatát bemutatjuk, hosszú és változatos fejlődés eredménye, amelynek előbbrevitelén az Egyház hitéletének titokzatos szentélyében a leghivatottabb mesterek dolgoztak. Ennek a fejlődésnek hosszú útján az Egyház mindazt, ami csak a századok folyamán a vallási és szellemi látóhatáron értéknek bizonyult, a szentmise szertartásának feldíszítésére felhasználta. Így pusztán irodalmi szempontból is a misekönyv a világirodalom legmagasztosabb alkotásának mondható.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.220.219 Parsch_Pius_A_szentmise_magyarazata_1.pdf
DOC 1.877.504 Parsch_Pius_A_szentmise_magyarazata_1.doc
EPUB 577.925 Parsch_Pius_A_szentmise_magyarazata_1.epub
MOBI 3.074.015 Parsch_Pius_A_szentmise_magyarazata_1.mobi