Liguori Szent Alfonz: Látogatás a Legméltóságosabb Oltáriszentségnél és Boldogságos Szűznél a hónap minden napjára PPEK szám: 1154

Ami a növényekre nézve a nap, az az erkölcsiségre az Oltáriszentség. Vond el a növényektől a napot, és azok elpusztulnak. Hasonlóan, ha Jézus iránti hitünk nem élő az Oltáriszentségben, az ő szent malasztja soha sem fogja szívünket átmelegíteni, hogy abban a valódi jámborság erős gyökeret verhessen és növekedhessen. A könyv Liguori Szent Mária-Alfonznak az Oltáriszentség előtti elmélkedéseit tartalmazza, a hónap minden napjára. Nagy lelki hasznot húzunk az elmélkedések ájtatos gyakorlásából. Ezek által hathatósan fog éledni hitünk Jézus iránt az Oltáriszentségben. Ez élő hit szükségképpen a gyakori ájtatos áldozásokat vonja maga után; a gyakori áldozás pedig, mint Szalézi Szent Ferenc is állítja, talpköve a jámbor lelki életnek. A könyv a Boldogságos Szűz Mária iránt való bizalmunkat is feléleszti. Minden elmélkedés a Boldogságos Szűz Máriához forduló imával végződik. Szűz Mária Isten kegyelmeinek kincstárosa, Istennél szószólónk, aki mindenkin segít, aki hozzá folyamodik.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.309.895 Liguori_Szent_Alfonz_latogatasai_A_Legmeltosagosabb_Oltariszentsegnel_es_Boldogsagos_Szuznel_1.pdf
DOC 898.048 Liguori_Szent_Alfonz_latogatasai_A_Legmeltosagosabb_Oltariszentsegnel_es_Boldogsagos_Szuznel_1.doc
EPUB 171.920 Liguori_Szent_Alfonz_latogatasai_A_Legmeltosagosabb_Oltariszentsegnel_es_Boldogsagos_Szuznel_1.epub
MOBI 157.718 Liguori_Szent_Alfonz_latogatasai_A_Legmeltosagosabb_Oltariszentsegnel_es_Boldogsagos_Szuznel_1.mobi