Tatjána Goricseva: Istenről beszélni veszélyes. Tapasztalataim Keleten és Nyugaton PPEK szám: 1152

Tatjána Goricseva 1947-ben született Leningrádban, filozófiát és rádiótechnikát tanult. 26 évesen keresztény lett. Leningrádban megalapította a Szovjetunió első nőmozgalmát, vallási szemináriumot szervezett, két földalatti folyóiratot szerkesztett. Többszöri kihallgatás és letartóztatás után 1980-ban kiutasították a Szovjetunióból. Ma Párizsban él.

Fényes karrier állt előtte, és élete csaknem összeroppant saját élethazugságán. A kommunista ifjúsági vezető és filozófiadocens kicsapongásokba menekült, Nyugat és Kelet filozófiáiért lelkesedett, jógával foglalkozott. Végül a Miatyánk meditációja közben hit ébredt benne, amely megváltoztatta életét. „Egész valómmal átéreztem, hogy Isten létezik... Isten, aki szeretetből emberré lett.” Tatjána Goricseva beszél az egyház újjáéledéséről Oroszországban, ami üldöztetés és börtön ellenére történik. Az orosz egyház lelkipásztorai ma is a Lélek erejével működnek, képesek belelátni az emberi szív mélységeiben. Nagy tanúságtétel ez a könyv az orosz emberről, a szenvedés és üldöztetés értelméről, és arról, hogy a vallást nem lehet kiirtani. De nekünk is szól, a hit banalizálása ellen, és a szívből fakadó hitről. Az írónő 1983 végével zárta le az eseményeket, és a könyv 1989-ben jelent meg.

A könyv fejezetei:
Találkozás a Sátánnal
Megtérésem
A kiengesztelődés misztériuma, avagy első gyónásom
Leonyid atya
Az első szeretet
A szeminárium
Sem szépsége, sem ékessége
Egy nap a kolostorban
Egy emigráns naplójából

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.089.982 Tatjana_Goricseva_Istenrol_beszelni_veszelyes_1.pdf
DOC 755.712 Tatjana_Goricseva_Istenrol_beszelni_veszelyes_1.doc
EPUB 248.375 Tatjana_Goricseva_Istenrol_beszelni_veszelyes_1.epub
MOBI 791.030 Tatjana_Goricseva_Istenrol_beszelni_veszelyes_1.mobi