Egy markthali premontrei szerzetes: A Boldogságos Szűz Mária követése PPEK szám: 1138

Ezt a kis könyvecskét „Krisztus követése” mintájára írták. Voltak, akik Kempis Tamásnak, a „Krisztus követése” világhírű írójának tulajdonították. Bárhogy álljon is a dolog, egyszerű és világos stílusa, erőteljes kifejezésmódja sokban hasonlóvá is teszik „Krisztus követésé”-hez. „A Boldogságos Szűz Mária követése” is kedvelt könyve volt a régmúlt századok vallásos lelkeinek. 1764-ben Sailer Sebestyén markthali premontrei szerzetes és dieterskirchi plébános latinra fordítva kiadta „De Imitatione B. Mariae Virginis” címen.

A könyv fejezetei:
1. Mária követése jó segítség
2. Az alázatosság az életszentség alapja
3. A szerénység a jó ember dísze
4. A türelem a lelkiélet táplálója
5. A szelídség a szent élet édesítője
6. A tisztaság az életszentség éltetője
7. Az alamizsnálkodás az érdemek jó gyarapítója
8. A magány az életszentség erős pillére
9. Az Istenre irányított jószándék cselekedeteink legjobb eszköze
10. Az engedelmesség a tökéletességnek kitűnő fejlesztője
11. A jó imádság nagy haszonnal jár
12. A békére törekvés a szeretet alkalmas növelője
13. Az őszinteség az élet kiváló édesítője
14. A lelki szegénység a lélek tökéletes megnyugtatója
15. A hálaadás az üdvösség erőssége
16. A bűnirtózat erős ösztönző a jóra
17. A hit az ember legerősebb támasza
18. A remény és bizalom édes táplálék a szomorúságban
19. A nyelv megőrzése a lelki nyugalomnak és békének igazi növelője
20. A felebaráti szeretet a jó ember ismertetőjele
21. Az Isten szeretete a jótétemények tökéletes viszonzása
22. Az Oltáriszentség tisztelete a szent szeretet bizonyítéka
23. A halálra való előkészület üdvös elhatározás
24. Szent József tisztelete a Mária tisztelet kitűnő kiegészítője

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.036.220 A_Boldogsagos_Szuz_Maria_kovetese_1.pdf
DOC 623.616 A_Boldogsagos_Szuz_Maria_kovetese_1.doc
EPUB 123.657 A_Boldogsagos_Szuz_Maria_kovetese_1.epub
MOBI 103.825 A_Boldogsagos_Szuz_Maria_kovetese_1.mobi