Bocsa József: Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás PPEK szám: 1123

Ha nem tesz ellene semmit, mindenki sodródik a szennyes, jeges árral. Mindenkinek a lakhelyéhez közelíthet az erdőtűz és a szökőár. Mindenkinek az otthonát romba döntheti a földrengés. Ha nem méri fel helyzetét, mindenki a szakadék felé száguld. Mindenki elveszhet. Egy biztos: mindenkinek a napjai meg vannak számlálva. Jézus szavai elgondolkodásra késztetnek: Jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. Erre ezt mondta: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mind. Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan” (Lk 13,1-5). Az, hogy „elvesztek”, nem egyszerűen a fizikai halált jelenti, hanem az ennél sokkal borzalmasabbat, az örök halált, az örökké tartó szenvedést, az örök kárhozatot, amely a végleges istennélküliség, a tőle való örökös elválasztottság állapota. Ez rettenetesebb minden földi pokolnál, vagy túlvilági pokol-ábrázolásnál.

Arról szól ez a könyv, hogy hogyan kerülje el az ember a földi poklot, amelyben lehet, hogy már benne van, hogyan gyógyuljon meg betegségeiből, amelyek már régóta kínozzák, de még nem talált rájuk gyógyulást sem az orvosoknál, sem a pszichológusoknál, sem az alternatív gyógyászat különféle formáiban. Hogyan szabaduljunk ki saját bűneink, mások bűnei, és a gonosz fogságából? Hogyan vegyük kézbe saját sorsunk irányítását? Hogyan befolyásolhatjuk pozitív módon mások életét, de mindezt mégsem pusztán öntevékenyen, napjaink divatos önmegváltási próbálkozásainak áldozatául esve, hanem azok útvesztőiből is kikászálódva, a Názáreti Jézus Krisztus megváltását elfogadva és magunkévá téve. A könyv a váci Piarista Templomban másfél évtizede zajló gyógyító alkalmak összefoglalása, az ilyen alkalmakra – életünk rendbetételére – való felkészülés. A gyógyító-szabadító szolgálat, az egyéni és közösségi gyógyulás és szabadulás kézikönyveként is forgatható.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.772.277 Bocsa_Jozsef_Kiengesztelodes_gyogyulas_szabadulas_1.pdf
DOC 5.735.936 Bocsa_Jozsef_Kiengesztelodes_gyogyulas_szabadulas_1.doc
EPUB 2.670.987 Bocsa_Jozsef_Kiengesztelodes_gyogyulas_szabadulas_1.epub
MOBI 4.468.535 Bocsa_Jozsef_Kiengesztelodes_gyogyulas_szabadulas_1.mobi