Zolotnoki Oktáv: Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentmisehallgatással PPEK szám: 1111

„A világ egyedül a szentmise-áldozatnak köszönheti, hogy még fönnáll; e nélkül rég elsüllyesztették volna már az emberek bűnei.” (Szent Timót püspök) Ha a zentmisén jelen vagyunk, ez annyit jelent, mintha a Golgotán a hosszú, hegyes szegekkel felfeszített, vérző, haldokló Úr Jézus keresztfája mellett állnánk. Aki alázatos, töredelmes szívvel, buzgó lélekkel van jelen a szentmisén, az ha halálos bűn állapotában van, megkapja a megtérés kegyelmét. Mert a szentmise nemcsak végtelen értékű dicsőítő, hálaadó, kérő, hanem főképpen engesztelő áldozat. Azért mondta az Úr Jézus az utolsó vacsorán a bor átváltoztatása után: „Ez az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatáért.”

Az „engesztelő szentmise-társulatot” XIII. Leó pápa főtársulati rangra emelte. Tagjai nem bűn terhe alatt kötelezik magukat, hogy egy második szentmisét is hallgatnak vasár- és ünnepnap azok helyett, akik a szentmisét elmulasztják. Aki nem tud vasárnap két szentmisén jelen lenni, az hétköznap is felajánlhatja engesztelésül a szentmiséjét. Álljunk be minél többen az engesztelő szentmisehallgatók táborába! Állhatatosan mindennap ajánljuk fel a szentmisét engesztelésül bűneinkért, az azokért járó büntetések elengedéséért, a bűnösök megtéréséért, és azért, hogy a jó Isten irgalmazzon az egész világnak.

A legtökéletesebb és leghasznosabb miseimák a szentmise szövegének az imádkozása. A Trienti zsinat szerint a szentmisehallgatásnál szentebb és istenibb dolgot nem végezhetünk. X. Plus pápa sokszor hangoztatta: „A hívek ne imádkozzanak a szentmisén, hanem imádkozzák a szentmisét.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.109.154 Zolotnoki_Oktav_Engeszteljuk_Jezus_Szentseges_Szivet_szentmisehallgatassal_1.pdf
DOC 467.456 Zolotnoki_Oktav_Engeszteljuk_Jezus_Szentseges_Szivet_szentmisehallgatassal_1.doc
EPUB 105.642 Zolotnoki_Oktav_Engeszteljuk_Jezus_Szentseges_Szivet_szentmisehallgatassal_1.epub
MOBI 97.341 Zolotnoki_Oktav_Engeszteljuk_Jezus_Szentseges_Szivet_szentmisehallgatassal_1.mobi