Beöthy Zsuzsanna Cecília: Hiszem és vallom, szeretem és élem. Egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről PPEK szám: 1103

Nemeshegyi Péter jezsuita atya ajánlása a könyvhöz: „Mindig öröm hallani, hogy valaki örömmel, békével és lelkesedéssel éli mindennapi életét, mégpedig olyan örömmel, mely hiteles, el nem apadó forrásból fakad. Beöthy Cecília nővér írásának olvasásánál ilyen örömet éreztem. A forrás, amely az ő életét élteti, Jézus Szentséges Szíve, melyből a Szentlélek »élő vize« fakad. Magyarok számára ezt az élő vizet különös hatékonysággal közvetítette Prohászka Ottokár püspök, akinek egyik legkedvesebb tanítványa Farkas Edith, a Szociális Missziótársulat alapítónője volt. E társulat tagja Cecília nővér, úgyhogy az ő életét is az élő vizek teszik örömtelivé, írásait pedig üdítő olvasmánnyá. Szent Ireneus, ókori püspök mondja, hogy a Szentlélek mindig fiatal, és újra meg újra megfiatalítja az Egyházat, melyben lakozik. Ez igaz az egyes hívőkre is, akik az Egyház tagjaként megkapták a Szentlelket. Gondolom, ezért nyújt Cecília nővér írása örömet minden olvasójának.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.785.418 Beothy_Zs_Cecilia_Hiszem_es_vallom_szeretem_es_elem_1.pdf
DOC 9.326.592 Beothy_Zs_Cecilia_Hiszem_es_vallom_szeretem_es_elem_1.doc
EPUB 5.320.743 Beothy_Zs_Cecilia_Hiszem_es_vallom_szeretem_es_elem_1.epub
MOBI 9.040.694 Beothy_Zs_Cecilia_Hiszem_es_vallom_szeretem_es_elem_1.mobi