Beöthy Zsuzsanna Cecília (össz.): Örökségünk. Olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához PPEK szám: 1102

A mű a Szociális Missziótársulatról szóló „olvasókönyv”. Dokumentumok, visszaemlékezések, méltatások szemelvényeinek közlésén, nővérek, segítők, pártfogók portréin keresztül mutatja be és teszi közkinccsé azt az értéket, amely a Szociális Missziótársulat sajátja, és amelyet alapvetően karizmája és a közösség hordoz. Elsősorban az alapító anya, Farkas Edith – mint szerzetesi közösség alapítására Istentől kiválasztott személy – gondolkodását, célkitűzéseit, tanításait emeli ki, majd a hozzá csatlakozóknak, őket támogatóknak a Szentlélektől kapott ajándékai gazdagságát. Ezek összessége adja meg a missziótársulatnak lelkek megmentésére irányuló karizmáját.

A könyv két társulattörténetet foglal magába: az egyik inkább művein keresztül mutatja be a Missziótársulatot, a másik a nővérközösség oldaláról, külső-belső életük alakulásának eseményein keresztül. A közösség alapvető megtartó ereje, dinamizmusa és jövőképe Isten-kapcsolatában rejlik. Az egész olvasmánysorozaton átvonul Farkas Edith imádságos életszemlélete, Lelki iskolájának mély tanításai a Szentírásról mint szociális-missziós munkájának alapdokumentumáról, valamint az imaélet jelentőségéről. Kiemelten hozza Prohászka Ottokárnak a közösségre ható eukarisztikus kultúrájának és Jézus Szíve-tiszteletének hatásait. A kötet olvasmányai jól megvilágítják a Szociális Missziótársulatnak műveiben és tagjaiban fellelhető, működő és követésre méltó értékeit.

A kötet fejezetei a következő karizmák szerint mutatja be a Missziótársulatot: a Jézushoz vezetés karizmája, az ébreszteni tudás karizmája, az életre keltés karizmája, a lélekkel teltség karizmája, a szociális hivatás karizmája, a hősiesség karizmája, a segítő misszió karizmája, a rendkívüli tettek karizmája, a Krisztus áldozatával való egység karizmája, az önátadás karizmája és a hűség karizmája. A kötetet gazdag képmelléklet egészíti ki.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 38.423.591 Beothy_Zsuzsanna_Cecilia_Oroksegunk_Olvasokonyv_a_Szocialis_Missziotarsulat_karizmajahoz_1.pdf
DOC 32.928.256 Beothy_Zsuzsanna_Cecilia_Oroksegunk_Olvasokonyv_a_Szocialis_Missziotarsulat_karizmajahoz_1.doc
EPUB 24.537.153 Beothy_Zsuzsanna_Cecilia_Oroksegunk_Olvasokonyv_a_Szocialis_Missziotarsulat_karizmajahoz_1.epub
MOBI 32.606.484 Beothy_Zsuzsanna_Cecilia_Oroksegunk_Olvasokonyv_a_Szocialis_Missziotarsulat_karizmajahoz_1.mobi