Altenburger Gyula: Hiszekegy PPEK szám: 1032

Hitéről tesz tanúságot egy ember, aki egy emberöltőt meghaladó időt töltött már el a gazdasági életben, akinek évtizedeken át hivatása, üdülése, pihenője a matematikai alapokon nyugvó tudományos kutatás volt. És hitvallását elmondja nyilvánosan, azzal a szándékkal, hogy segítségükre legyen azoknak, akik keresik Istent, akikben él a vágyakozás egy nemesebb, szebb élet után, mint aminő az, amelyben az emberiség az aranyborjú körül folytat őrült táncot, amelyben a kalandorság az érvényesülés legbiztosabb útja és az ököl a jognak forrása. Hirdeti a hitet egy ember, aki nem pap, aki ismeri, érzi a maga gyarlóságát és hirdeti mégis abban a tudatban, hogy ezt tenni kötelessége.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.096.384 Altenburger_Gyula_Hiszekegy_1.pdf
DOC 770.048 Altenburger_Gyula_Hiszekegy_1.doc
EPUB 420.150 Altenburger_Gyula_Hiszekegy_1.epub
MOBI 548.957 Altenburger_Gyula_Hiszekegy_1.mobi