Láthatatlan valóság. Boldog John Henry Newman hagyatéka PPEK szám: 1023

A keresztény hit, mely a megtestesült Istennek, Jézusnak a kinyilatkoztatására épül, beteljesíti az Ószövetséget. Ám ez a beteljesítés azt is jelenti, hogy beteljesíti az ősi pogány emberiség legnemesebb és igaz megsejtéseit is. Ez a beteljesítés azonban egy teremtő „mutációval” történik, amit az Isten Fia kinyilatkoztat, és halálával-föltámadásával igazol a pogány megsejtésekből: az egészen biztos tény és tudás. A bukott emberiség mindig sejtette, hogy a látható világnál sokkal nagyobb a világ. Ezt a sejtést sok képpel, mondával, elbeszéléssel ki is fejezte.
Az Isten Fia azonban kinyilatkoztatta, hogy vannak angyalok: értelmes szellemi személyek, akik szintén a semmiből (a nemlétezésből) lettek előhozva Isten teremtő akaratából. Tehát a teremtett anyagi világ egy személyes háttérrel rendelkezik. Newman úgy él ebben a személyes világban, mint ahogy az anyagi világban. Az ő költeményeiben nem a moralista győzi le a költőt, hanem a krisztusi világnézet szokatlanul tág világába emelkedik a költészet. A szépség egyébként is az igazság felragyogása (Aquinói Szt. Tamás). Newman megismerte azt az igazságot, amely meg is szólalt, mondván „Én vagyok az igazság”. Az ő verseiben ez a végső Igazság ragyog fel, mint a liturgia himnuszaiban. (Barsi Balázs ajánló soraiból)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 8.526.041 Lathatatlan_valosag_Boldog_John_Henry_Newman_hagyateka_1.pdf
DOC 3.149.312 Lathatatlan_valosag_Boldog_John_Henry_Newman_hagyateka_1.doc
EPUB 2.323.570 Lathatatlan_valosag_Boldog_John_Henry_Newman_hagyateka_1.epub
MOBI 4.030.850 Lathatatlan_valosag_Boldog_John_Henry_Newman_hagyateka_1.mobi