Johannes Gründel: Az önvizsgálat útján PPEK szám: 1008

A könyv a lelkiismeret-vizsgáláshoz kíván részint a mindennapi élet során, részint bűnbánati ájtatosság és gyónás alkalmával indításokat nyújtani. Az önvizsgálatok számára különféle szempontú rendszereket alkalmaztak: egyes felosztások az Isten-, felebarátok- és saját személyünk iránti kötelességeinket tartják szem előtt, mások az erényeket és bűnöket sorolják fel, ismét mások Isten és az Egyház parancsait stb. A legmaradandóbbnak az összes ilyen rendszerezések közül a tízparancsolathoz igazodónak bizonyult. Hiszen ennek a tagolásnak biblikus alapja van, az Ószövetségben kiemelkedő helyet foglalt el. Jézus sem törölte el a tízparancsolatot, hanem beteljesítette. A könyv is a tízparancsolat rendszerére építi a lelkiismeret-vizsgálatot, új élettel megtöltve azt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.114.672 Johannes_Grundel_Az_onvizsgalat_utjan_1.pdf
DOC 551.424 Johannes_Grundel_Az_onvizsgalat_utjan_1.doc
EPUB 304.597 Johannes_Grundel_Az_onvizsgalat_utjan_1.epub
MOBI 328.528 Johannes_Grundel_Az_onvizsgalat_utjan_1.mobi