Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget PPEK szám: 992

A könyv bevezetője: Szent István király halálának 900 éves évfordulóján a mi kicsi nemzetünket a Pápa Õszentsége részéről nagy kitüntetés és megtiszteltetés érte. A világraszóló Eucharisztikus Nagygyűlés helyéül hazánk fővárosát, Budapestet jelölte ki. Ez a kitüntetés az egész katolikus világ érdeklődését Magyarország felé irányítja. Hálául nekünk repeső szívvel, mélységes hittel és imádással kell leborulnunk az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus előtt. Azonban csak úgy borulhatunk le előtte hódolattal, ha át vagyunk hatva attól az igazságtól, hogy Jézus valósággal jelen van az Oltáriszentségben.
Az Egyháznak az Oltáriszentségről szóló tanát még sok katolikus sem ismeri eléggé világosan s ezért vállalkoztam ennek a hittitoknak rövid és világos megmagyarázására. Hitünk egyik sarkalatos hittétele és egyben éltető ereje Jézus valóságos jelenléte a Legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Jézus a kenyér színe alatt: Hittitok. Eszünkkel meg nem érthetjük, de hisszük, mert Jézus Krisztus, a második isteni személy, valóságos Isten ezt miután megígérte, ünnepélyesen s félreérthetetlenül kijelentette, aki nem csalhat és nem csalatkozhatok, akinek kijelentéseit feltétlenül igaznak kell tartanunk.
Ez a tan oly világosan van kifejtve a szentírásban, hogy csak az elfogultság vagy a rosszindulat magyarázhatja félre az Egyháznak erről szóló tanítását. Ámde nem elég hitünk tűzpróbájának ezt a tanát hinnünk, hanem meg is kell győződve lennünk Jézus titokzatos jelenlétéről az Oltáriszentségben. Tudnunk kell az Egyháznak az Oltáriszentségről szóló tanát megvédelmezni, mert egyedül csak így lehetünk igazi és hitből élő buzgó katolikusok.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 650.995 Kausz_Jozsef_Ismerd_meg_az_Oltariszentseget_1.pdf
DOC 425.472 Kausz_Jozsef_Ismerd_meg_az_Oltariszentseget_1.doc
EPUB 176.862 Kausz_Jozsef_Ismerd_meg_az_Oltariszentseget_1.epub
MOBI 345.179 Kausz_Jozsef_Ismerd_meg_az_Oltariszentseget_1.mobi