Pierre Charles – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések II. PPEK szám: 982

Az Úr szeret minket, és mi viszontszeretjük Őt. Krisztus keresztségünk óta túláradó mértékben betöltötte szerepét. Hátra van a mi feleletünk, hogy szeretetből viszonozzuk Istennek mindazt, amit kegyelméből kaptunk, mindenekelőtt az ő szeretetét.
De senki sem érdemelheti meg, hogy Istenhez jusson s vele egyesüljön, hacsak nem Isten kegyelméből, a fogadott fiúság által, mert ezzel Isten természetének részeseivé lettünk.
A mi érdemszerzésünk módját ne úgy gondoljuk, hogy nekünk csupán az a feladatunk, hogy minél több, minél hatalmasabb művet és nagy cselekedetet kell hordanunk abba a mélységes szakadékba, amely minket Istentől elválaszt s mintha így a mélységet eltüntettük, a hézagot betöltöttük volna. A mi érdemünk csak olyan mértékben lehetséges, amennyire a végtelen Jóság kimondhatatlan irgalmából egyesülni tudunk Istennel. Meg kell tennünk mindent, de az, amit teszünk, csak annyiban érdemszerző, amennyiben az Istennel való egyesülésből fakad.
Az elmélkedések e csoportja főleg azt igyekszik megmutatni, hogyan jön hozzánk Isten jóságos kegyelmével, mily utakon ereszkedik le gyöngeségünk, nemtörődömségünk felé, és mily oktalan akadályokat gördít a mi esztelenségünk és vakságunk az ő békés útjai elé.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.117.437 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_II_1.pdf
DOC 816.128 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_II_1.doc
EPUB 397.143 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_II_1.epub
MOBI 460.689 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_II_1.mobi