Pierre Charles – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések I. PPEK szám: 981

Életünk értéke attól függ, hogy mennyire kapcsolódunk Istenbe, mennyire élünk a természetfölötti isteni erõforrásokból és hogy az Istenbõl merített lelki életünk mennyire sugározza be, mennyire irányítja egész külsõ életünket. Összehangzó egységet kell teremtenünk a két ellentétesnek látszó világ, a természetfölötti és természetes, isteni és emberi életünk között. De ez a kapcsolat a kettõnek nem egymás mellé helyezése, hanem a legbensõbb egybeolvasztása úgy, hogy a természetfölötti egészen átjárja, éltesse az emberit, mint a lélek a testet, mint a gondolat a szót. Egészséges, erõs lelkiség, virágzó hitélet csak ebbõl a legbensõbb egységbõl fakadhat.
Ennek a bensõ kapcsolatnak megteremtésére tanítanak bennünket ezek az elmélkedések. Utakat mutatnak, amelyeken szüntelen Istenhez juthatunk. Meggyõznek bennünket, hogy életünk bármely pillanatában, a legkülönbözõbb körülmények közt is, nyitva áll elõttünk az út Istenhez, vagyis még inkább, hogy mindenütt, a legközönségesebb teendõink közepette is ott vagyunk Isten közelében, csak reá kell eszmélnünk.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.048.459 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_I_1.pdf
DOC 814.592 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_I_1.doc
EPUB 401.884 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_I_1.epub
MOBI 461.726 Charles_Galffy_Isten_kozeleben_I_1.mobi