Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján PPEK szám: 976

Sokan vannak, kik egyáltalában nem ismerik, s még többen, akik nem tudják kellőképp méltányolni azon kiváló búcsúengedélyt, melyben a Szentatya, X. Pius pápa, az egész világ katolikus híveit 1904. március 9-én részesítette. E füzet röviden kifejti ezen búcsúengedély mibenlétét, nagy előnyeit és egyszersmind elmondja keletkezésének történetét.
Röviden: a Szentatya az összes hívők számára haláluk órájakor megnyerhető teljes búcsút engedett azon csekély föltétellel, hogy valamikor életükben, tetszés szerinti napon, méltó szentgyónás és áldozás után buzgó, őszinte szívvel ezen rövidke imát elmondják: „Oh édes Istenem, teljes megnyugvással és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes velejáró gyötrelmekkel, szenvedésekkel és fájdalmakkal együtt”.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 205.549 Bernhard_Zsigmond_Teljes_bucsu_a_halal_orajan_1.pdf
DOC 104.960 Bernhard_Zsigmond_Teljes_bucsu_a_halal_orajan_1.doc
EPUB 161.510 Bernhard_Zsigmond_Teljes_bucsu_a_halal_orajan_1.epub
MOBI 222.592 Bernhard_Zsigmond_Teljes_bucsu_a_halal_orajan_1.mobi