Müller Lajos: A házasság PPEK szám: 968

Ha az emberi társadalmat élő szervezethez hasonlítjuk, annak első sejtjét a családban ismerjük fel. A családból indul s fejlődik ki, a család szelleme szerint igazodik s épül fel a haza, az állam, maga az Egyház s általában minden társadalmi berendezkedés itt a földön. A család gyökere pedig a házasság.
A házasságról, mint Istentől tervezett életállapotról s mint Krisztustól alapított szentségről értekezik e könyv. A tárgy fontosságáról s időszerűségéről szinte kár szót vesztegetnünk. Hiszen nincs intézmény, amelytől egyéni boldogságunk, szegény hazánk jövője, Egyházunk virágzása annyira függne, mint a házasságtól. Hozzá még összes reménységünk e mentsvára éppen napjainkban a világnézeti harcok gyúpontjában van. A polgári társadalmat végveszéllyel fenyegető szociáldemokrácia, kommunizmus és most a liberalizmus szüntelen meg-megújuló rohammal ostromolja a házasságot.
Egyedül a katolikus Egyház, az isteni kinyilatkoztatásnak Szentlélektől segélyzett s ellenőrzött bizományosa, tartotta fenn épségben a krisztusi tant. Szent féltékenységgel, lángpallossal védi a szentségek hétágú koronáját, nevezetesen a házasság szentségi jellegét, felbonthatatlanságát, egységét s a házasélet tisztaságát. És ezzel nem csupán a családnak, hanem a hazának és az egész emberiségnek szilárd talpkövet ad, amelyre biztonságát, üdvét, boldogságát építheti.
Keresztény Kis Könyvtár sorozat huszonnegyedik kötete a házasságot hittani, erkölcsi, jogi s liturgiai szempontból ismerteti, kerülve a tudományos írásmodort.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.341.520 Muller_Lajos_A_hazassag_1.pdf
DOC 1.063.424 Muller_Lajos_A_hazassag_1.doc
EPUB 385.349 Muller_Lajos_A_hazassag_1.epub
MOBI 529.766 Muller_Lajos_A_hazassag_1.mobi