Jámbor László: A hetedik a házasság PPEK szám: 967

Mint egy új vízözön jött az emberiségre a világháborúk és utána a kommunizmus pusztítása. Hullámcsapásai alatt nemcsak falvak, városok, országok pusztultak el, hanem az emberiség nagy lelki károkat is szenvedett. Az emberek nagyrészt elfásultak, eldurvultak, hitük megingott, Isten és egymás iránti bizalmuk és szeretetük a fagypontra szállott, elveszett. Van-e eszköz, mód, amellyel a szegény, már önmagával is elégedetlen, saját bűnében fetrengő emberiségen segíteni lehetne? Van-e bárka, amelyen az egész emberi társadalmat meg lehetne menteni a pusztulástól és egy jobb jövőbe vezetni?
Igen, van segítség! Mentsük meg a családot! A család a társadalom őssejtje, magva, szíve, gyökere, életereje. Amint a sejtből a szervezet, a magból a növény, a szív véréből képződnek az életerős tagok, úgy az egész társadalom boldogsága, megerősödése a család boldogulásától függ. A család az Isten bárkája.
Az egész világ, de szegény lerongyolt országunk számára sincs fontosabb ügy a család megmentésénél. Korszakalkotó, kimondhatatlan fontosságú azért XI. Pius pápának az egész világhoz intézett „A tiszta házasságról” szóló körlevele. Amely ország ezt megérti és ez alapon megkezdi a társadalom reformálását, az lesz elsősorban életképes, és az fogja legsikeresebben megvívni az élet nehéz, kemény harcait. Örülünk annak, hogy a magyar kormány is programjába vette a család védelmét. Nézzünk tehát a társadalom szívébe, lássuk, hogy is áll a családok, s a házasságok ügye? A mindennapi életben legalább négyféle házasságot különböztetünk meg. Először a vad-, aztán a polgári-, harmadszor a vegyesházasságot, végül a katolikusnak a katolikussal, Isten színe előtt kötött kedves házasságát. Erről szól a könyv. A családok boldogsága, boldogtalansága leginkább a házasságok szerencsés, vagy szerencsétlen kötésétől függ.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 965.294 Jambor_Laszlo_A hetedik_a_hazassag_1.pdf
DOC 672.256 Jambor_Laszlo_A hetedik_a_hazassag_1.doc
EPUB 368.338 Jambor_Laszlo_A hetedik_a_hazassag_1.epub
MOBI 454.151 Jambor_Laszlo_A hetedik_a_hazassag_1.mobi