Müller Lajos: Az egyházirend PPEK szám: 965

Öt szentséget rendelt Krisztus az egyén megszentelésére, kettővel pedig magáról a társadalomról gondoskodott. Egyik ez utóbbiak közül az egyházirend, amellyel az Úr az ő népét lelki elöljárókkal látja el; a másik a házasság, amely által megszenteli azokat, kik földi s égi családjának szaporítására hivatottak.
Az egyházirend tehát, amelyről e könyv tárgyal, adja a világnak lelki vezetőjét, gondozóját: a papságot. Ki sem fejezhetően nagy jótéteménye ez Istennek; amelyért azonban a legnagyobb hálátlanságot aratja, nem csak a nyílt ellenség, hanem gyakorta még a hívek részéről is. A rosszakarat s tudatlanság okai ennek. Mert a papra is illik, amit az Írás az ő isteni Mesteréről mond: „e világon vala… és a világ őt meg nem ismeré”. (Jn 1,10)
Mert mi a pap a világra nézve? A lelkek embere. Bevezeti a lelket a szent keresztség által Isten családi otthonába, az Egyházba. Táplálja a lelkeket – nem a saját eszméivel, bölcsészeti, avagy politikai rendszerekkel, hanem a kinyilatkoztatott igazsággal, az isteni igével, amelynek ő a csatornája és edénye. Ez az edény lehet arany, ezüst, bronz vagy egyszerű agyag, de mindig Isten igazságait s kegyelmeit rejti s közli a lelkekkel. És ha keresztény bukni találna, a pap az, aki megtisztítja a bűnbánat szentségében. A pap egyesíti a lelkeket Istenükkel az Eucharisztia által. A pap támogatja a lelkeket küzdelmeikben, vigasztalja szenvedéseikben, megmutatja nekik az eget, s előkészíti őket, hogy abba belépjenek. Aztán átadja a porhüvelyt a temető szentelt földjének. Van-e ehhez fogható magasztos hivatás, működés? Összekötő kapcsa ez a földnek és az égnek, általa emelkedék minden lélek Istenéhez.
De ez még nem minden! A katolikus pap ajándékozta a világnak a keresztény művelődést, amelyet számtalanok élveznek, kik gyűlölik azt a kezet, amelyből kapták. A katolikus pap tartja fenn sértetlenül az egész Krisztusi művet. A felekezetek, amelyek még a keresztény névvel dicsekszenek, csupán csak a katolikus Egyház életnedvéből élősködnek, amelyet a papi munka fejleszt s tart keringésben. A katolikus pap nélkül csakhamar kihalna nem csak a kereszténység, hanem egyben vele a keresztény civilizáció is minden áldásával együtt, s a világ eszes vadállatok tanyájává válnék, amelyek annál kegyetlenebbül tépnék és falnák fel egymást, minél több s borzalmasabb eszközt bocsájt a fejlett kultúra rendelkezésükre. Egyszóval az egyesek s az egész társadalom java, üdve a katolikus pap kezében van letéve.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.225.427 Muller_Lajos_Az_egyhazirend_1.pdf
DOC 953.344 Muller_Lajos_Az_egyhazirend_1.doc
EPUB 368.324 Muller_Lajos_Az_egyhazirend_1.epub
MOBI 510.865 Muller_Lajos_Az_egyhazirend_1.mobi