Hermann Schalück: A ferences evangelizáció PPEK szám: 92

A bevezetőből: Isten szemében mindegyik korszak a kegyelem ideje. Mint kisebb testvérek, meg vagyunk győződve arról, hogy ez arra a korfordulóra is érvényes, amelyet most élünk át. Hisszük, hogy ma is és holnap is Szent Ferenc karizmáját váltjuk valóra, amikor követjük „a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát” és „engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban” élünk. Mivel Isten Lelke szeretetre gyújt minket az evangélium szavai iránt, ezért Ferenc testvérrel együtt így kiáltunk: „Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok!” És ezért ismét rendelkezésre állunk, hogy „a benne lakozó készséges, alázatos és lángoló buzgóságú lélek (...) mindenütt Isten igéjének a magvait hintegesse. Az egész földkerekséget betöltötte Krisztus Evangéliumával, … mindenütt serényen hirdette az Isten országát, s példájával ugyanúgy épülésére szolgált hallgatóinak, mint beszédével. Egész testéből nyelvet csinált.”

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
saluk01.hlp 176.113 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
saluk01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
saluk01.txt 148.178 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.