Túrmezei Ferenc: Liturgikus gyermekszentbeszédek PPEK szám: 918

„Jöjjetek fiaim, hallgassatok reám, az Úr félelmére tanítlak titeket” – mondja a zsoltáros. Istenfélelemre kell nevelni a gyermekeket minden rendelkezésre álló eszközzel. Erre szolgál a gyermekszentbeszéd is. Az oltárnál beszélő pap nem hitoktató, hanem Krisztus szolgája. Beszéde nem az ő szava, hanem Krisztus üzenete. A jól kidolgozott és előadott szentbeszéd hatása alól még a felnőtt sem tudja magát kivonni, a gyermekre pedig még nagyobb hatással van. Tehát ahol a gyermekek számára külön istentiszteletet tartanak, ott legyen gyermekszentbeszéd is. Mint minden szentbeszédet, a gyermekszentbeszédet is jól ki kell dolgozni. Meg kell keresni a megfelelő anyagot, a gyermeklelket megnyerő formát, a gyermekszívhez eljutó hangot. A gyermekszentbeszédek kidolgozásánál a gyermeki lelket kell szem előtt tartani. A könyv ötven szentbeszédet tartalmaz, melyek a szentmise, az ájtatosságok, a szentségek, a szentelmények és az egyházi év és azok ünnepei témakörbe esnek.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.199.428 Turmezei_Ferenc_Liturgikus_gyermekszentbeszedek_1.pdf
DOC 988.160 Turmezei_Ferenc_Liturgikus_gyermekszentbeszedek_1.doc
EPUB 358.390 Turmezei_Ferenc_Liturgikus_gyermekszentbeszedek_1.epub
MOBI 772.526 Turmezei_Ferenc_Liturgikus_gyermekszentbeszedek_1.mobi