Jablonkay Gábor: A katholikus öntudat alapkövei PPEK szám: 901

Katolikusoknak szól ez a füzet, akik belátják, hogy szükség van katolikus öntudatra, s akik nem szenvedtek hajótörést hitükben. A kételkedőknek, önmagukkal s egyházukkal meghasonlottaknak más hitvédelmi munkák szólnak. De ha őszinte jóakaratuk van, e sorokban is találhatnak némi irányítást a helyes út felé.
A katolikus öntudathoz elsősorban szükséges, hogy bizonyos alapvető igazságokkal tisztában legyünk s azokat teljesen magunkéivá téve, mintegy alapkövekül építsük bele öntudatunk épületébe. Ezekről van szó e füzetben. Ily igazságok: mi az egyház, még pedig számunkra? kicsoda Jézus Krisztus? micsoda a mi hitünk? stb. Ezekből szükségképp következik, mi kell ahhoz, hogy valaki igazi katolikus legyen és ne csak bitorolja a nevét.
A mű a Katolikus Öntudat sorozatban jelent meg, melynek füzetei katolikusok számára készültek, hogy belőlük megismerkedjenek azzal a nagy kinccsel, amelyet szent vallásukban bírnak, azzal az erőforrással, amely önmagunk, polgártársaink, hazánk fölvirágoztatására e vallásban rejlik, s azzal a fölfogással, amelynek az igazi katolikusokat irányítania kell. Gyöngeségünk főforrása éppen a katolikus öntudat hiánya, mert sokan nem ismerik a katolikus álláspontot s nem is érdeklődnek iránta. Ezért nem is élnek szerinte, s nem a katolikus elvek szerint igazodnak a közügyek irányításában. E füzetek előbb általánosságban, majd részletesebben is, éppen ezen katolikus elveket akarják kifejezni a szíves olvasó előtt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 636.760 Jablonkay_Gabor_A_katholikus_ontudat_alapkovei_1.pdf
DOC 566.272 Jablonkay_Gabor_A_katholikus_ontudat_alapkovei_1.doc
EPUB 194.323 Jablonkay_Gabor_A_katholikus_ontudat_alapkovei_1.epub
MOBI 368.971 Jablonkay_Gabor_A_katholikus_ontudat_alapkovei_1.mobi