- Letöltés
Őrfi Mária – Pusztai László: Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet PPEK szám: 83

A könyvben közreadott római katolikus hitoktatási tantervet és annak minta tanmenetét gyakorló hitoktatók az Országos Hitoktatási Bizottság által összeállított és a Magyar Katolikus Püspöki Kar által 1996-ban jóváhagyott kerettanterv alapján – az új NAT követeleményeit figyelembe véve – készítették el az 1–12. évfolyamokra. Ennek során a 7. és 8. osztály számára két-két tantervet és minta tanmenetet állítottak össze, figyelembe véve a 6+6-os és a 8+4-es iskolai beosztás lehetőségét. A szerzők ezen jováhagyott tanterv alapján tervezik – illetve részben már készítik – az új hittankönyveket.
E mű nélkülözhetetlen segédkönyv az iskolai hitoktatáshoz.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
htterv01.hlp 405.725 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
htterv01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
htterv01.txt 440.883 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.