Szabó Ferenc (szerk.): Kortárs magyar jezsuiták / 3 PPEK szám: 81

Kortárs magyar jezsuiták címmel már két kötet megjelent 1991-ben és 1992-ben. Ezekben jelesebb elhunyt jezsuiták életrajza szerepel. Most e harmadik kötetben több, mint hatvan névvel találkozik az olvasó: egyes atyákról vagy testvérekről hosszabb visszaemlékezést, másokról rövidebb nekrológot közreadva (ez utóbbiakat jórészt a provincia „Cor Unum” című, külföldön megjelent értesítőjéből, illetve 1990 után az itthoni Provinciánk híreiből átvéve). Az aránytalanságok ellenére minden fellelhető élet- vagy önéletrajz, nekrológ része a kötetnek, mert valamennyi dokumentum értékű: a kommunista idők szétszóratásában, üldöztetést és börtönt szenvedett vagy külföldön működött rendtagok emlékét így is rögzítik az utókor és a fiatalabb jezsuita nemzedék számára.
Ez a kötet tehát kiegészíti az „Anima Una”-sorozat korábbi gyűjteményeit. Az 1909-en megalakult önálló magyar rendtartomány történetéhez, amelynek 1909–1950 közötti szakaszát már megírta Petruch Antal (Száz év a magyar jezsuiták múltjából, II. kötet); szerény hozzájárulás ez az újabb gyűjtemény is.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kmjezs01.hlp 560.499 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kmjezs01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kmjezs01.txt 775.079 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.