A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia PPEK szám: 70

A jezsuiták Ratio Studiorum-a (Az oktatás és nevelés alapdokumentuma), amelyet végleges formájában 1599-ben hagytak jóvá, századokon át nagy befolyást gyakorolt a nyugati világ nevelési rendszereire. Ha tekintetbe vesszük, hogy a Magyar Korona országai területén 1773-ban, a jezsuita rend föloszlatásának évében 42 jezsuita oktatási intézmény létezett, feltételezhetjük, hogy a „Ratio” hazánkban is éreztette hatását.
A majdnem 400 éves nevelési útmutatás azonban fölfrissítésre szorult. A jelen munka, a jezsuita nevelés elveit és alapirányulását megtartotta, de azokat a mai időkre alkalmazta
Ez a kötet két egymást kiegészítő részt tartalmaz. Az első, a Jezsuita Nevelés Jellemzői, 1986-ban látott napvilágot a Jezsuita Nevelési Apostolkodást Tanulmányozó Nemzetközi Bizottság gondozásában, a másod rész, az Ignáci Pedagógia 1993-ban jelent meg ugyanazon bizottság szerkesztésében, s nem más, mint az első rész 10. fejezetének bővebb kifejtése.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.621.135 A_jezsuita_neveles_jellemzoi_es_Az_ignaci_pedagogia_1.pdf
DOC 1.186.816 A_jezsuita_neveles_jellemzoi_es_Az_ignaci_pedagogia_1.doc
EPUB 410.433 A_jezsuita_neveles_jellemzoi_es_Az_ignaci_pedagogia_1.epub
MOBI 373.281 A_jezsuita_neveles_jellemzoi_es_Az_ignaci_pedagogia_1.mobi