Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona PPEK szám: 57

Ma újra felfedezzük a lelkiséget, mint az emberi élet alapdimenzióját. A mindenütt feléledt új vallásos érzékenység a kereszténységben és azon kívül is sok kérdést vet fel. Erre a nagy kihívásra próbál választ adni ez a lelkiéleti lexikon.
A központ az ember, aki teljes ember és teljes keresztény akar lenni, s a mai élet körülményei között akarja konkréten gyakorolni vallásosságát. E lexikon ezért újra kidolgozza a lelkiélet alapvető tudnivalóit és a keresztény élet mai alapadottságait.
Ezen kívül ez a mű részletesen tájékoztat a vallásosság kifejezési formáiról, amint kialakultak az Egyház történelme folyamán, továbbá a lelkiség nagy mestereiről és iskoláiról; bemutatja az imádság és meditáció sok formáját és a kereszténységen kívüli lelkiségeket.
Több mint 500 cikket közöl 210 katolikus és néhány evangélikus szerző munkájának eredményeként. Részletes felvilágosítást és tájékoztatást ad mindazoknak, akik meggyőző szempontokat, indíttatást és bátorítást keresnek a lelkiélet mindennapi gyakorlásához.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 5.952.055 Christian_Schutz_A_kereszteny_szellemiseg_lexikona_1.pdf
DOC 5.102.080 Christian_Schutz_A_kereszteny_szellemiseg_lexikona_1.doc
EPUB 1.487.456 Christian_Schutz_A_kereszteny_szellemiseg_lexikona_1.epub
MOBI 1.994.887 Christian_Schutz_A_kereszteny_szellemiseg_lexikona_1.mobi