Vencser László: Felelős szabadság PPEK szám: 55

„A változó társadalomban az egyháznak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy válaszaiban benne legyen az örök, változatlan Isten, de igehirdetése, megnyilatkozásai révén a mai emberhez szóljon, aki érthető szavakat, szerető szolgálatot vár” – írja a könyv szerzője, az erdélyi katolikus pap, Vencser László.
A könyv fejezetei tanulmányok, újságcikkek, erkölcsi témájú eligazítások, gazdasági vonatkozású mérlegelések, ünnepnapokhoz kötődő meditációk, zsinati reflexiók, a Márton Áron- és Jakab Antal-évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések, saját életrajzi visszaemlékezések és barátok alkalmi elismerő „méltatásai”. A mindegyikükben megjelenő „kulcsfogalmak” a felelősség, a szabadság, a pluralizmus, a közösség, a kihívás, a párbeszéd, a tervezés és – nem utolsó sorban – a személyes morális norma, a lelkiismeret.
Az írásokban megjelenik nemcsak korunk egyetemes egyházának, de azon belül az erdélyi egyháznak is sajátos lelki és anyagi vonatkozású gondjai, s ugyanakkor olyan mai kérdések is, mint az anyagi elszegényedésben előre mutató egészséges piacgazdálkodás (nem a korlátozhatatlan vadkapitalista piaci lökdösődés!) kínálta lehetőségek, a szekta-jelenséggel összefüggő kihívások, aztán meg a magyarság, a kereszténység, az európaiság figyelmen kívül nem hagyható kérdései-feleletei, a külföldre szakadt fajtestvérek sorsa és ehhez hasonlók.
Széles látókörű kitekintése és éles világlátása nyomán a nyugati és keleti világban egyformán járatos szerzőnek az az egyértelmű üzenete az Olvasó számára, hogy az elkövetkező időszakban mind a világban, mind az egyházban nem a hatalom s az uralkodás, hanem a szolidáris szolgálat lesz mindennél fontosabb.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
vencs01.hlp 237.767 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
vencs01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
vencs01.txt 301.752 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.