Boldog Margit legendája PPEK szám: 50

Ez a program Boldog Margit legendáját tartalmazza, az 1938-as díszkiadás alapján. P. Böle Kornél O.P. előszavából:
Országunk kétharmada elveszett, a földön és a föld méhében pihenő kincseivel együtt. Ám minél szegényebbek lettünk földiekben, annál jobban ragaszkodunk lelki gazdagságot, kincset jelentő szentjeinkhez, a belőlük áramló gazdagító lelkülethez, s nem utolsó sorban „pretiosa Margaritá”-nkhoz, drága gyöngyünkhöz: szent Margithoz.
Hőseink, kincseink, eszményeink és pártfogóink egyik legbájosabbikának életét tárja elénk erőteljes középkori magyar nyelven ez a Szent Margit Legenda. Annak a rokonszenves magyar szent királyleánynak élete elevenedik meg lapjain, akit az Úristen egészen nekünk adott. Magyar földön született, magyar városban, Veszprémben ajánlották Isten szolgálatára szülei, magyar földön, a ritka szép Nyulak Szigetén folytatta és fejezte be azt a csodás életet, amelyről ennek a Legendának minden betűje szól. S amint messze vidékről jártak Hozzá, hogy szent életét csodálják s később sírját ezrek látogatták, hogy gyógyulást találjanak közbenjárására, úgy bámulják ma is lemondásokkal és szenvedésekkel teletüzdelt s szüntelen való áhítatos imával megszentelt életét. Ma is elzarándokolunk áhítattal sírjának helyéhez és eme gyönyörű Legenda olvasásával hódolunk szent emlékének. Indíttatva érezzük magunkat minden nemesre, szépre, áldozatos istenfélelemre; – csupa gazdagodás, fenkölt, szép lelkület, igazi nemzeti, magyar szentistvános életfelfogás! Ismeretes, hogy napjainkban újból fellángoltak a szenttéavatási törekvések s az ügy a legmagasabb egyházi fórumok színe előtt van. Így ez a Szent Margit Legenda üdvösen irányítja a magyarok figyelmét Nemzeti Áldozatunk felé.
Az előszóban említett szenttéavatási törekvések sikerrel zárultak, mert 1943-ban, épp a legválságosabb éveinkre, XII. Pius hivatalosan is szentté avatta őt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 4.038.386 Boldog_Margit_legendaja_1.pdf
DOC 5.080.064 Boldog_Margit_legendaja_1.doc
EPUB 3.679.321 Boldog_Margit_legendaja_1.epub
MOBI 4.867.941 Boldog_Margit_legendaja_1.mobi