Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú. Elmélkedések Jézus életéről PPEK szám: 493

A könyv Barsi Balázs 1997-ben, a „Fiú évében” elmondott szentbeszédeit tartalmazza. A szentbeszédek a pesti ferenceseknél tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a budai ferences templomban hangzottak el. A szerző így ír a bevezetőben:
„II. János Pál pápa az ezredfordulót megelőző három esztendőt mintegy triduumként ajánlja fel nekünk, ahol minden nap egy esztendeig tart: 1997 a Fiú éve, 1998 a Szentléleké, 1999 az Atyáé. E három év szegletköve Krisztus, Isten emberré lett Fia – írja a pápa. A Fiú évében véglegesen Jézusé akarunk lenni, megismerni az ő életét.
Krisztus célja nem az önérvényesítés, hanem hogy magához hasonlóvá tegyen. Így a keresztény christianus lesz, kicsi Krisztus, az ő újabb kiadása. Ezért vagytok ti, testvérek, a világ világossága és a föld sója.
A Szentlélek kegyelme által Krisztussá születünk, ő Isten jelenléte a világban. Ha panaszkodsz, hogy Isten nincs jelen a világban, akkor magadat vádolod. Miért nem engeded, hogy általad belépjen abba a közösségbe, ahol vagy? Ő nem szeret másképp belépni, mint az ember által.
Jézus bennünk és körülöttünk akarja folytatni az ő életét. Alapvető üzenete így szól: Isten országa bennetek, köztetek van.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.144.543 Barsi_Balazs_Az_Egyszulott_Fiu_1.pdf
DOC 1.145.344 Barsi_Balazs_Az_Egyszulott_Fiu_1.doc
EPUB 303.442 Barsi_Balazs_Az_Egyszulott_Fiu_1.epub
MOBI 416.826 Barsi_Balazs_Az_Egyszulott_Fiu_1.mobi