Szent Bonaventúra: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis) PPEK szám: 491

Nem lelki napló ez a könyv. A középkori ember nem értett a földi élet apróságainak és jelentéktelen eseményeinek a színezéséhez. Az örök gondolatok varázsa alatt állott. Úgy ki tudott emelkedni ebből a világból, hogy legegyénibb írásaiban sem emlegette élete körülményeit, érdekességeit, nem a mindennapi élethez fűzte elmélkedéseit. Idő és kor felett gondolkodott, imádkozott, elmélkedett. Az eszmék szerelmese a középkori ember. Az eszme a tapasztalati világgal, a gyakorlati élettel csak veszít. Soha sem közelíti meg a látható világ a láthatatlant, de mindent mozgató eszményt.
A lélek és a belső ember társalgása a Soliloquium. A belső ember tanítgatja a lelket. A lélek tele kérdésekkel, tájékozatlansággal, nehézséggel, csak úgy verejtékezik a jóakarattól és az erőfeszítésektől, néha elcsügged, feles nehézséget lát. A belső ember, ez az eszményi énünk, mélységes részvéttel és megértéssel simul a jó megvalósításában küzdő lélekhez. Rámutat az örök szempontokra, a változatlan igazságokra, a kegyelmi élet nagy tényeire, Isten jóságára, a bűnbánat szükségességére, a javulás feltételeire, hol édes gyönyörtől áradozva emeli a lelket, hol rettenetes igazságok s a pokol megfélemlítő hatásával serkenti az erény gyakorlására s hívogat a szemlélődés békéjére.
Az írás kiváló művésze Bonaventúra. Mégis ebben a művében nem a saját tollára hagyatkozik, hanem egybegyűjti a szentírás és a szentatyák legszebb, legköltőibb s legmélyebb idézeteit.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
bonsol01.hlp 155.854 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
bonsol01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
bonsol01.txt 179.234 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.