Karaffa János: Felvidéki kilenced – a keresztény magyarságért és Európáért PPEK szám: 490

Az elmúlt évszázadokban Közép-Európa nemzeteinek kapcsolatát sokszor az ellenségeskedés, gyűlölködés, diszkrimináció jellemezte. Magyar nemzetünk, ezen belül a felvidéki magyarság is sokat szenvedett a külső s belső ellenségtől, és csak az Úristen kegyelmének köszönheti megmaradását. A viszálykodást szító erők a múlt kísérteteivel, a nacionalista gyűlölet és a nemzeti alapon történő diszkrimináció rémeivel ijesztgetnek a 21. század Európájában is. Hiába hangoztatják ugyanezek az integráció, az együttműködés, a megbékélés szükségességét, ha tetteik annak ellenkezőjéről tanúskodnak.
A múlt kísérteteinek megidézése helyett inkább le kellene azokkal számolni, és az elkövetett bűnökért, jogtalanságokért bocsánatot kérve keresni kellene az egyetemes keresztény alapokon nyugvó jövő közös építésének útját. Az Egyháznak ebben példamutató szerepe lehet. Ez a könyv azoknak a példáját kívánja felidézni, akik szerették Istent, hazájukat és nemzetüket, s nem rekesztették ki ebből a szeretetből más nyelven beszélő, más kultúrához tartozó embertársaikat sem. Magyarok voltak és mindannyian valamilyen módon kötődtek a Felvidékhez.
Ezzel a szeretettel tekintsünk nemzeti történelmünk kiemelkedő alakjaira, és imádkozzunk együtt azokkal, akik évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt küzdöttek és könyörögtek hazánkért! Most, az engesztelő imaévben mi is könyörgünk nemzetünk lelki megújulásáért. A Felvidéken a Pázmaneum Társulás kilencedet végez a keresztény magyarságért és Európáért. Minden hónapban más-más egyházközségben elmélkedünk a magyar szentek és hitvallók életéről. Ehhez az imához kapcsolódhatnak mindazok, akik hívő lélekkel olvassák ezt az imafüzetet, s gondolatban végigjárva a jeles felvidéki zarándokhelyeket, lelkileg feltöltődnek a szent magyarok példájából merítve. Emeljük fel közösen Istenhez a szívünket magyar nemzetünkért és benne a felvidéki magyarságért, megfontolva Esterházy János buzdítását:
„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.”

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
felv901.hlp 760.855 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
felv901.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
felv901.txt 33.224 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.