Gabriele M. Roschini: A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban PPEK szám: 481

A mű szerzője, Alessandro Roschini, Itáliában, a Viterbo melletti Sant'Ell a településen született, 1900-ban fiatalon belépett a Szerviták Rendjébe, ahol a Gabriele Maria nevet vette fel. 1924-ben pappá szentelték, majd filozófiából és teológiából doktorált, s egész életét a Szűzanyának szentelte. Mária iránti tiszteletét mély áhítat hatotta át, akiről több mint ötven éven át tanított és prédikált rendületlenül, alapos mariológiai felkészültséggel, és számos írást jelentetett meg róla.
Fontos kezdeményezések jelzik életútját. 1939-ben ő alapította a nemzetközi „Marianum” folyóiratot, melyet 30 éven át szerkesztett. Majd 1950-ben megalapította Rómában a „Marianum Teológiai Fakultását”, melynek elnöke volt az első 15 évben. Rendjében is fontos munkaköröket töltött be, és a Római Dikasztériumokban is néhányat. Így pl. a Hittani Kongregáció és a Szenttéavatási Kongregáció konzultora is volt. A II. Vatikáni Zsinaton mint „szakértő” volt jelen.
Maga a szerző így vall művéről. „Fél évszázada, hogy Mariológiával foglalkozom: tanulmányozva, tanítva, prédikálva és írásos formában. Ezért számtalan témát kellett elolvasnom, melyek Máriával foglalkoztak, és minden fajtából; egy valóságos »Mária- könyvtárra« valót.
Kötelességemnek érzem azonban őszintén bevallani, hogy az a Mariológia, ami Valtorta Mária kiadott vagy kiadatlan írásaiból ered, számomra valóságos kinyilatkoztatás volt. Semmiféle másfajta máriás irodalom, még az általam olvasottak vagy tanultak sem voltak képesek Máriáról, Istennek e Remekművéről olyan világos, olyan élő, annyira teljes, oly fényes és vonzó képet adni, mint ezen Mű. Egyszerű és ugyanakkor fenséges!
Az általam és mariológus kollégáim által megjelenített Madonna, és a Valtorta Mária által bemutatott Madonna között – nekem úgy tűnik – akkora különbség áll fenn, mint egy papírmasé és a valódi Szűzanya között, egy többé-kevésbé jól megközelített, és egy teljességében, minden téren érdemben bemutatott Szűzanya között.
A Valtorta-féle írások Madonnáját bemutatató könyvemben jobbnak láttam, hogy maga Valtorta szóljon szinte folyamatosan, arra korlátoztam az én munkámat, hogy koordináljam az általa különböző helyeken és felülmúlhatatlan módon leírtakat.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.742.753 Gabriele_M_Roschini_A_Szuzanya_Valtorta_Maria_irasaiban_1.pdf
DOC 2.053.120 Gabriele_M_Roschini_A_Szuzanya_Valtorta_Maria_irasaiban_1.doc
EPUB 533.257 Gabriele_M_Roschini_A_Szuzanya_Valtorta_Maria_irasaiban_1.epub
MOBI 893.772 Gabriele_M_Roschini_A_Szuzanya_Valtorta_Maria_irasaiban_1.mobi