Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka PPEK szám: 471

A középkor áhítatos lelkének remeke ez a könyv. Sokáig Szent Bonaventúra művének tartották. A kéziratos hagyaték felkutatása nyomán kiderült, hogy Milánói Jakab testvér a szerzője.
Jakab testvér életéből csak egy adatot őrizett meg a kéziratok záró szövege: hittudományt tanított Milánóban, a ferencesek tanulmányi házában. Egyéniségére azonban annál gazdagabb fényt vett Stimulus amoris, A szeretet zsarátnoka című műve. Benne imádkozik ebben a műben az Isten közelségébe emelkedett lélek vágyódása a keresztény tökéletességre, alázatos önmegvetése, hiánytalan odaadása, elragadtatásos szemlélődése és ujjongó szeretete. Hangulata is rendkívül változatos. Az egyik oldalon oktat, rendszerez, a másikon imádkozik vagy az Isten iránt való szeretet bőségétől megittasodik, néha érzéseinek áramában csaknem elalél a lelki gyönyörűségtől. A nehéz kérdéseket szellemes párbeszédben oldja meg: a lélek beszél Istenhez, Szűz Máriához, önmagához, vagy éppen a kísértőhöz, keserűen panaszkodik a testünk Krisztus ellen, a nagypénteki elmélkedés pedig a lelki élet irodalmának egyik legfölségesebb alkotása.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 937.362 Milanoi_Jakab_Stimulus_amoris_A_szeretet_zsaratnoka_1.pdf
DOC 380.416 Milanoi_Jakab_Stimulus_amoris_A_szeretet_zsaratnoka_1.doc
EPUB 154.025 Milanoi_Jakab_Stimulus_amoris_A_szeretet_zsaratnoka_1.epub
MOBI 454.247 Milanoi_Jakab_Stimulus_amoris_A_szeretet_zsaratnoka_1.mobi