Barlay Ö. Szabolcs: Romon Virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról PPEK szám: 469

Barlay Ö. Szabolcs, paptanár, ismert kutatója a 16. századi magyar művelődéstörténetnek. E könyvében az 1530-as évektől a század végéig elemzi a kor művelődési törekvéseit. Művében zavarbaejtően sok az újszerűen megvilágított téma. Újszerű megvilágításba helyezi például Szapolyai János alakját, meggyőzően érvelve, hogy halogató taktikájával menteni akarta, ami menthető. Vonzó, szemléletes képet rajzol Izabella királyné reneszánsz udvaráról, az akkori szellemi fellendülésről. Legújszerűbbek a Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katolikus kapcsolataira vonatkozó fejtegetések. Batthyány Boldizsár művelődéstörténeti szerepének bemutatása is eredeti kutatások alapján történik. A két záró fejezet e kor építészeti alkotásairól ad kiváló áttekintést; valamint elemzi a többszólamú zene akkori, itáliai fogantatású erdélyi diadalútját.
A könyv címe Reményik Sándornak, vagyis a Balassihoz hasonlítható Végvárinak egy kötetcíme, amely célzatosan utal a Mohács utáni Magyarország „feldarabolására”, megcsonkítására. És bár halálra ítélték, kiirtani mégsem tudták, sőt a földig rombolt falvak, városok romjain új élet született: romon virág! A mű a hazai művelődéstörténetnek egyik legszínesebb korszakát azzal a szándékkal mutatja be az olvasóknak, hogy higgyenek népünk élni akarásában, emberfeletti erőfeszítéseiben. Az irodalomban, a művészetben, zenében, építészetben európai mértékkel fémjelzett kultúrát teremtettünk: a keleti és a mediterrán fogantatású hazai késő reneszánsz világát.
Ma is, a diktatúra megszűnése után, a romok felett újból kihajtanak népünk szebbnél szebb virágai, és Balassi Bálinttal újból elénekelhetjük lanttal a kezünkben: „Ó, én édes hazám, te jó Magyarország!”.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 10.307.307 Barlay_O_Szabolcs_Romon_virag_1.pdf
DOC 13.171.712 Barlay_O_Szabolcs_Romon_virag_1.doc
EPUB 8.325.449 Barlay_O_Szabolcs_Romon_virag_1.epub
MOBI 12.219.885 Barlay_O_Szabolcs_Romon_virag_1.mobi