Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. Több békességet! PPEK szám: 463

„Magyarország apostolának és tanítómesterének” 1910-ben megjelent két írását tartalmazza a program: Az intellektualizmus túlhajtásai és Több békességet! A Modern katolicizmus című 1907-ben megjelent tanulmánnyal együtt ezek az írások 1911-ben indexre kerültek.
Az intelektualizmus túlhajtásai az egyoldalú racionalizmust mint a kulturválság egyik okozóját az életfilozófia szellemében bírálja, szemben vele a teljes életre alapozott keresztény világnézet helyességét és erejét hangoztatja. A Több békességet! című tanulmány a katolikus egyház korszerűsítésének kérdéséhöz szól hozzá.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
pointb01.hlp 199.842 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
pointb01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
pointb01.txt 237.637 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.