Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése PPEK szám: 440

Emmerich Katalin Anna (1774–1824) szegény németországi parasztemberek leánya, ágostonrendi apáca. Csaknem mindig beteg volt, s betegsége idejét Krisztus kínszenvedéséről való elmélkedéssel töltötte, miközben látomásai voltak és testén Krisztus szenvedéseinek stigmái mutatkoztak (ezeknek természetfeletti jellegét a legszigorúbb világi s egyházi vizsgálat állapította meg). Látomásaiban egyes bibliai jeleneteket s Jézus három nyilvános évének tanító-működését szemlélte, s e szemlélődésről való beszámolóiban a bibliai helyeknek, személyeknek s egykorú szokásoknak olyfokú s pontos ismeretét árulta el, amely a műveletlen földműves leánynál emberileg érthetetlen volna.
Az ebben a könyvben leírt látomásait használta föl Mel Gibson Passió című filmjében olyan részletek bemutatására, amelyek az evangéliumokban nem találhatók.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.499.227 Emmerich_Anna_Katalin_A_mi_Urunk_Jezus_Krisztus_kinszenvedese_1.pdf
DOC 1.984.512 Emmerich_Anna_Katalin_A_mi_Urunk_Jezus_Krisztus_kinszenvedese_1.doc
EPUB 649.567 Emmerich_Anna_Katalin_A_mi_Urunk_Jezus_Krisztus_kinszenvedese_1.epub
MOBI 1.486.813 Emmerich_Anna_Katalin_A_mi_Urunk_Jezus_Krisztus_kinszenvedese_1.mobi