Kozáky István: A kereszt fényében PPEK szám: 43

A könyv egy teljes keresztutat tartalmaz. Az állomások felépítése: elmélkedés, példák (szentek életéből), szentírási idézetek, imádság és ének. A program tartalmazza a szerző keresztúti énekének kottáját, amelyet külön állományban, nyomdai minőségben is le lehet itt tölteni (lásd a KOZKOTTA.ZIP nevű állományt). A könyv keresztúti illusztrációit (15 kép: a 14 állomáshoz és a föltámadt Krisztust ábrázoló) nyomdai minőségben is közreadja a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 29-ik tételében KKEP8.ZIP név alatt.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
kozaky01.hlp 606.153 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
kozkotta.zip 944.414 A könyv kottái nyomdai minőségű, fekete-fehér, 300 dpi felbontásban. A tömörített ZIP file 19 kottalapot tartalmaz, melyek mérete egységesen 1.225 x 1.796 pixel, nagyságuk pedig 280.238 byte. A kottalapok magyarázatát a Help file tartalmazza.
kozaky01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
kozaky01.txt 129.452 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.