Szabó Géza: Hogyan nevezhetlek? PPEK szám: 421

A mű a Loretói litánia Mária megszólításaira írt szonettek gyűjteménye, amely a loretói Mária kegyhely jubileumi évében készült.
1994. december 10-én kezdődött és egy évig tartott az a megemlékezés-sorozat, amelyet a loretói Mária kegyhely 7. centenáriumára rendeztek. A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti városba. II. János Pál pápa az ünnepségekre üzenetet küldött.
„A loretói szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között” – ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretói kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretói szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretói megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: „Hic verbum caro facto est” (Az Ige itt lett testté).
A pápa ezután kiemelte a loretói szentély három nagy üzenetét.
Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az ajándékról szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk, ha már elveszítettük volna, főként a bűnbánat szentségében, a gyónásban.
A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a kinyilatkoztatott igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelkű és tökéletes „igen” terveire, amint Máriáé volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.
És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Isten szegénységben és elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el valamennyiünknek.

Kattintson a file nevére, hogy letöltse azt!
Név Méret (byte) Magyarázat
szglor01.hlp 80.904 A könyv „súgó” (vagy „help”) file változata. Miután átmásolta ezt a file-t a saját személyi számítógépére, indítsa el (pl. kétszeri rákattintással), és máris olvashatja és felhasználhatja a könyvet elektronikusan.
szglor01.ico 766 A „help” file-hoz tartozó ikon file.
szglor01.txt 53.494 A könyv „text” file változata. Formálatlan file, amely bármilyen szövegszerkesztőbe betölthető.